Google AdWords

Google AdWords er Norges fremste leverandør av PPC-annonser. Og kanskje den mest kosteffektive annonsekanalen som finnes på web.

PPC står for Pay Per Click - betal per klikk. Som navnet tilsier, er dette annonsering hvor man kun betaler for faktisk trafikk: Annonsøren betaler en liten sum hver gang noen klikker på annonsen, for eksempel 50 øre eller 1 krone per klikk.

Ved vanlige banner-annonser på nett (for eksempel på VG Nett, Finn.no eller på Skype), kan man betale ganske mye for å ha selve annonsen gående, enten den er effektiv eller ikke. PPC-annonsering er det motsatte, altså annonsering der man kun betaler for hver enkelt bruker som klikker. Dette gjør annonseringen kosteffektiv på en helt annen måte.

De som tilbyr betal-per-klikk-annonsering er først og fremst søkemotorene. I Norge er den aller største aktøren på dette markedet Google. Betal-per-klikk-annonsering på Google kalles Google AdWords.

Kontakt oss

Hva gjør vi?


Webdesign: Firmawebben  Klikk her for å logge inn.