Det Store Kunstgress Prosjektet

Ved å bygge en kunstgressbane vil man fremme fysisk aktivitet, og bedre tilbudet for barn og unges oppvekstsvilkår i nærområdet. Vi ser stadig en tendens at mange slutter med idrett i altfor ung alder, så det å få rustet opp idrettsanlegg vil være et viktig bidrag og videre arbeid ved å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.

Enkel fortjeneste

Man kan finansiere en kunstgressbane ved mange virkemidler. Tippemidler, lotterier, kake- og brussalg og dugnader. Dette krever masse arbeid - og resultatet blir gjerne magert.
Et andelssalg av kunstgressbanen vil mangedoble innsatsen og være et verdifullt vedlegg til prosjektplanen man tar med til banken for å søke finansiell støtte.
Et slikt system kan gi potensiell inntekt på over 700.000,- dersom man fulltegner andelene.
Dette krever også innsats, men belønningen er stor.

Ulikt oppsett

Avhengig av den interessen man antar finnes i lokalsamfunnet, kan banen deles inn i det antall baneandeler som passer. Hver enkel andel kan skreddersys med navn, pris og status. Dette gjør at systemet passer akkurat din bane, enten det er fotballbane, ishockey, håndball eller annen bane man ønsker finansiert.

Andelsbrev

Når innbetaling er registrert, sendes automatisk ut en e-post til andelskjøperen med et personlig andelsbrev som pdf. Dersom andelskjøperen la inn en egen tekst, vil dette også stå på andelsbrevet. Rammer man dette inn kan andelsbrevet også brukes som en artig gave.

Skattefordeler

Systemet legger opp til at klubben kan gi skattefritak på 28% av investeringsbeløpet. Det krever at andelskjøper registrerer seg med personnummer og at regnskapsfører sender inn nødvendige papirer til skattemyndighetene. Du kan lese mer om det her.

Facebook

Det er en fordel å bruke en egen Facebook side man knytter sammen. Her kan man bruke Facebook sine sosiale egenskaper for å spre det gode ord om å sponse klubben ved å kjøpe andeler.

Mange muligheter

I tillegg til selve andelsystemet, har man et enkelt publiseringsverktøy der man kan skrive om prosjektet og holde lokalsamfunnet informert om utviklingen.

Reklame

Det følger også med egen reklamefunksjon, der man kan selge annonser. Disse annonsene vil vises helt på toppen av siden (990x100px). Her kan du enkelt laste opp reklamebildet, sette dato når den skal vises og følge med på antall visninger dette gir. Systemet viser reklamen kun i den datoperioden du har valgt, så du trenger ikke tenke med på det. Dere velger selv hva dette skal koste, eller om dette skal brukes sammen med andelssalg mot næringslivet.

SEO – optimalisert for søkemotor

Du kan selv legge inn innstillinger for søkemotor, både som grunnleggende informasjon og på hver enkelt side i systemet. Enklere kan det ikke bli!

Administrative sider

Du kan selvfølgelig registrere innbetalinger og se rapporter som viser innbetalinger fordelt over perioder.
Du kan også eksportere direkte til excel-fil dersom du ønsker å se nærmere på statistikk og tall.

Velprøvd

Dette andelsystemet har allerede vært med i flere større kunstgress prosjekter og er velprøvd med fornøyde brukere.
Systemene har bidratt med sekssifrede beløp i klubbkassene, men til syvende og sist er det klubbens iver og innsats som skaper suksess.

Vi håper vi kan hjelpe til!Kontakt oss

Hva gjør vi?


Webdesign: Firmawebben  Klikk her for å logge inn.